Vyhledávání

Whistleblowing

Westfalia Metal s.r.o., sídlo: Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče, IČO: 26239680 („Westfalia Metal s.r.o.“), jako povinný subjekt podle z.č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (ZOO) tímto v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) ZOO uveřejňuje následující informace způsobem umožňující dálkový přístup na internetové stránce Westfalia Metal s.r.o.:

 

  1. Westfalia Metal s.r.o. přijímá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Oznámení je možno také učinit Ministerstvu spravedlnosti ČR („Ministerstvo“). Pravidla a podmínky pro oznámení upravuje Směrnice o ochraně oznamovatelů („Směrnice“), která je přístupná zde.

 

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému upravuje blíže Směrnice. Oznámení lze učinit:

 

  1. a) ústně: 

(i) telefonicky příslušné osobě v pracovní dny mezi 9 h – 15 h nebo

(ii) osobním ústním podáním příslušné osobě na žádost oznamovatele, nebo

 

  1. b) písemně

(i) e-mailem zaslaným na adresu uvedenou u příslušné osoby,

(ii) vhozením do schránky zřízené Společností,

 

Schránka pro vhození oznámení je umístěna v jídelně Společnosti.

 

(iii) osobně předáním příslušné osobě na žádost oznamovatele nebo

(iv) zasláním na adresu sídla Společnosti v tomto formátu:

 

Westfalia Metal s.r.o.

Whistleblowing: k rukám příslušné osoby (neotvírat!)

Brněnská 156/61

693 01 Hustopeče

 

Oznámení Ministerstvu lze učinit ústně i písemně a to způsobem uvedeným na internetových stránkách Ministerstva. Více zde

 

  1. Příslušné osoby určené pro plnění povinností podle ZOO a jejich kontaktní údaje pro podání oznámení:

 

Kontaktní údaje pro podání ústního i písemného oznámení:

Příslušná osoba 1:

Veronika Mrázková, tel. číslo 602 207 386, email: veronika.mrazkova@westfalia-mh.com

Příslušná osoba 2:

Jana Smetanová, tel. číslo 733 128 649, email: jana.smetanova@westfalia-mh.com

Příslušná osoba 3:

Petr Kos, tel. číslo 739 501 357, email: petr.kos@westfalia-mh.com

 

  1. Westfalia Metal s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO a přijímá tak oznámení pouze od:

 

  1. zaměstnance Westfalia Metal s.r.o. v základním pracovněprávním vztahu sWestfalia Metal s.r.o.a zaměstnance dočasně přidělené k Westfalia Metal s.r.o. v rámci agenturního zaměstnávání,
  2. fyzické osoby vykonávající v rámci Westfalia Metal s.r.o. dobrovolnickou činnost,
  3. fyzické osoby vykonávajících v rámci Westfalia Metal s.r.o.odbornou praxi nebo stáž,
  4. osoby, která se uchází ve Westfalia Metal s.r.o. o práci nebo jinou obdobnou činnost podle písmen a. až c. výše.

Máte dotazy k našim produktům?

Domluvte si s námi schůzku.

Rádi Vám poradíme e-mailem nebo při osobní schůzce.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás:
  • +420 515 151 311
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen